REŠTAURAČNÉ PRIESTORY

DIGITAL SIGNAGE

Dajte o sebe vedieť prostredníctvom moderných technológií.

Digital signage sú rôzne typy obrazoviek v obchodoch, vo firmách, na verejných priestranstvách a pod.

Zaujmite potenciálnych klientov atraktívnym spôsobom, vytvorte svojho digitálneho poradcu, informujte zamestnancov o novinkách alebo využite túto technológiu ako navigačný systém vo svojich budovách a nákupných centrách.

Digital signage umožňuje meniť obsah hneď a bez vysokých nákladov.

MODERNÉ TECHNOLÓGIE, KTORÉ VÁS ODLÍŠIA OD KONKURENCIE

Vytvorte priestor na svoj elektronický plagát, predajného poradcu v obchode, projekciu na veľkej obrazovke či digitálny štítok na dverách.
Využitie nájde spravidla na staniciach, letiskách, v hoteloch, nákupných strediskách, obchodoch alebo v business TV.
Posuňte vašu reklamu na iný level alebo využite obrazovky ako informačné tabule. Je to na vás, obsah zmeníte jednoducho a hneď.

Rýchly update informácií
Aktualizácia cez všetky internetové rozhrania
Možnosť synchronizácie viacerých obrazoviek
Vyššia efektivita komunikácie
Zníženie nákladov na reklamu

Chcete podporiť corporate identity, motivovať zákazníkov ku kúpe, informovať zamestnancov o novinkách a o zmenách? Digital signage vám pomôže dosiahnuť všetky tieto ciele. Každú obrazovku môžete ovládať osobitne alebo môžete svoj obsah komunikovať rovnako na všetkých miestach v budove či vo viacerých prevádzkach.

Digitálny obsah je dynamický a pútavejší ako statický, preto si skôr získa pozornosť. Obsah môžete meniť v momente a oslovovať ľudí rôznymi informáciami či kampaňami v priebehu dňa. Tým výrazne znížite náklady na spustenie novej marketingovej kampane a zároveň hneď reagujete na zmeny.

Princíp fungovania digital signage je založený na intuitívnej a logickej distribúcii obsahu z centrálne ovládaného miesta – servera. Sieť umožňuje aktualizovať jednotlivé prehrávače v sieti, umožňuje aktualizovať skupiny prehrávačov, pričom priradenie prehrávačov do skupín sa realizuje na základe kategórií. Napríklad sieť supermarketov môže využiť zónovanie na základe teritoriálnej príslušnosti a tiež na základe oddelení. Vďaka tomu môže maloobchodná sieť vo vybraných mestách v stanovených oddeleniach svojich obchodov komunikovať iné informácie ako v iných predajniach.

Jednotlivé stanice možno aktualizovať priamo cez internetové rozhranie (Internet Explorer, Mozilla Firefox a iné) z ľubovoľného miesta, prípadne centrálne priamo z administrátorského počítača celej siete.

Povedzte nám o vašich predstavách a my pripravíme riešenie na mieru pre vás. Každý projekt má u nás svojho projektového manažéra, ktorý sa vám venuje a zabezpečuje bezproblémový chod spolupráce.