Kontaktujte nás

AV Integra, s.r.o.

Recepcia: +421 2 207 56 000

Obchodné oddelenie: +421 903 400 404

E-mail: avintegra@avintegra.sk

AV Integra, s.r.o.

Pluhová 40/A

831 03 Bratislava

IČO: 46388800

DIČ: 2023355928 IČ DPH: SK2023355928
AV Integra Servis, s.r.o.

Servis HOTLINE: +421 903 704 700

E-mail: servis@avintegra.sk

Spoločnosť je zapísaná na Okresnom súde Bratislava I, číslo vložky 76446/B.

Informácie pre dotknuté osoby - zmluvní partneri.