Základným a najdôležitejším kapitálom každej spoločnosti sú znalosti - know how.

Našou hlavnou devízou je schopnosť vnímať problematiku v celkovom pohľade.

Naším klientom ponúkame starostlivosť už od prvotného zámeru pričom zabezpečíme komplexné spracovanie projektovej dokumentácie.

Dnešné technológie sú navzájom previazané a bez ich komplexných znalostí nie je možné ponúknuť kvalitné riešenie.

Spracúvame projektovú dokumentáciu pre:

Komplexná projektová dokumentácia pre tzv. inteligentné domácnosti.

Súčasťou projektovej dokumentácie sú výkresy, blokové schémy, technická správa obsahujúca popis riešenia a rozpočet pre dielo.

Verejné obstarávania

projekt: Zavádzanie a účinné využívanie IKT v spoločnosti AV Integra, ITMS:22320220100
Uzavreté zmluvy: