Základný profil spoločnosti AV Integra s.r.o.

Spoločnosť AV Integra s.r.o. je na slovenskom trhu profilovaná ako profesionálna spoločnosť zaoberajúca sa systémovou integráciou audio vizuálnych technológií, kamerových systémov, video-konferenčných riešení a dátových komunikačných systémov.

Vstupná analýza, konzultácie, projektovanie, integrácia a implementácia riešení je zabezpečená tímom odborníkov s vyše 23 ročnými skúsenosťami, ktorí sú pravidelne školení a certifikovaní.

Hlavnou doménou firmy AV Integra je schopnosť komplexne zastrešiť veľké aplikácie, ako sú návrhy, riešenia a finálne inštalácie veľkých závodov, firiem, hál, hotelov, business centier, ale aj kaviarní, medicínskych priestorov a pod.

Ku každej zákazke sa pristupuje individuálne a sú zohľadnené špecifické požiadavky daného zákazníka, investora, developera. Realizácia má prideleného svojho projektového manažéra, ktorý dohliada na realizáciu a je garantom kvality.

Navrhujeme a realizujeme projekty pre zasadacie miestnosti, konferenčné miestnosti, video-konferenčné systémy, hotely, business centrá, veľké výrobné haly, recepcie, ozvučenie reštaurácií, systémy domáceho kina, multiroom systémy, ako aj komplexné riadiace systémy a tzv. inteligentné domy.

Popredajná starostlivosť

Poskytujeme špecializovaný servis a starostlivosť počas celej životnosti produktov. Pre maximálne plnenie týchto cieľov sme založili samostatnú servisnú spoločnosť AV Integra servis s.r.o. ktorá sa venuje starostlivosti o klientov na dennej báze. Jej hlavnou činnosťou je poskytovanie servisných a dohľadových služieb pre našich partnerov, hotline servis, ako aj poskytovanie pravidelnej údržby a garancie odstránenia poruchy v režime „next business day“.

 

NOVINKY

V prípade, že máte záujem o odprezentovanie našich technologií v našom showroome, neváhajte a kontaktujte nás.

 

NAŠE SLUŽBY

  • Svojím klientom ponúkame komplexné služby od návrhu riešenia cez predaj, realizáciu, popredajnú starostlivosť a servis.
  • Vysoká flexibilita a rýchla dodateľnosť tovaru, ktorú nám umožňuje priamy systém objednávania a vynikajúce kontakty so zahraničnými i tuzemskými dodávateľmi.
  • Ku každej zákazke pristupujeme individuálne a sú zohľadnené špecifické požiadavky daného zákazníka. Realizácia má prideleného svojho projektového manažéra, ktorý dohliada na realizáciu a je garantom kvality.
  • Klientom ponúkame know-how špecialistov, ľudí s až 23 ročnou praxou a komplexným rozhľadom. To nám umožňuje optimalizovať ponuku s ohľadom na individuálne potreby klienta.
  • Komplexný prehľad v ponuke trhu nám umožňuje klientom ponúkať riešenie s výhodným pomerom cena/výkon a tým aj optimalizovať náklady na obstaranie.